SONOREX DIGITEC DT – ultrazvučna kupatila

CENA PROIZVODA

KRATAK OPIS PROIZVODA

Opis proizvoda

– Nova generacija Sonorex ultrazvučnih kupatila sa LED displejom za ciljnu i stvarnu temperaturu, tajmerom sa izborom minuta ili kontinuiranim radom i LED displejom

preostalog vremena

Ultrazvučni čistač za raznovrsne primene

– Ultrazvučni čistač visokih performansi za laboratorijsku upotrebu.

– Kvalitetna SONOREX ultrazvučna kupatila čiste temeljno i nežno koristeći intenzivne mehuriće kavitacije, čak i na teško dostupnim delovima predmeta za čišćenje.

– Membranska tastatura prilagođena korisniku olakšava podešavanje parametara procesa.

– Potpuno automatska funkcija Sweep Tec sprečava stajaće talase u ultrazvučnom polju i postiže posebno ravnomerno čišćenje.

– Dostupne su odgovarajuće korpe, poklopci i koncentrati za čišćenje i dezinfekciju za optimalno koordinisano ultrazvučno čišćenje.

WINSONIC-DT daljinski upravljač

– PC program u kombinaciji sa infracrvenim adapterom IR 1, praktičan rad i praćenje DIGITEC ultrazvučnih kupatila preko USB veze.

– Statusni prozor pruža trenutni pregled radnih stanja.

– Vreme početka, vreme zaustavljanja i odgovarajuće temperature kupatila se automatski beleže u log fajlovima.

– Ovo omogućava dokumentovanje procesa čišćenja radi osiguranja kvaliteta.

– Komplet se sastoji od infracrvenog adaptera IR 1 i CD-a sa softverom

– Interfejs za automatizaciju laboratorije

RS 232 interfejs podataka sa laboratorijskim računarom omogućava individualne zadatke kontrole i praćenja i integraciju u automatizovani laboratorijski sistem.

– Protokol podataka je otkriven i opisan u detaljnim informacijama o aplikaciji.

– Za vezu se koristi infracrveni adapter IR 1.

– Infracrveni adapter IR 1

 

Više tehničkih detalja možete pogledati na :

Sonorex Digitec DT

Scroll to Top