SONOCOOL – ultrazvučna kupatila

CENA PROIZVODA

KRATAK OPIS PROIZVODA

Opis proizvoda

Za hlađenje uzoraka tokom ultrazvučne primene

– Ultrazvučna kupatila sa hlađenjem za upotrebu u laboratorijama za analizu i patologijama

Primeri za upotrebu u laboratoriji

– Potrebni uslovi konstantne temperature

– Priprema uzorka za naknadnu analizu

– Određivanje hemijskih i bioloških agenasa (naročito analiza hroma (VI))

– Rastvaranje čvrstih materija u rastvaraču i degazacija eluenta

– Prednost: materijali osetljivi na temperaturu nisu uništeni/ugroženi

Primeri za upotrebu u patologiji

– Ubrzanje dekalcifikacije preparata glave femura, preparata tibijalne osovine, osteosarkoma

– Ubrzanje dekalcifikacije tvrdog zubnog tkiva za histopatološki preparat

– Prednost: značajno smanjenje vremena dekalcifikacije bez negativnog uticaja na kvalitet pripreme i poboljšanje kvaliteta sečenja

 

Više tehničkih detalja možete pogledati na:

Sonocool

 

Scroll to Top