SONOMIC – ultrazvučna kupatila

CENA PROIZVODA

KRATAK OPIS PROIZVODA

Opis proizvoda

– Ultrazvučna kupatila SONOMIC je specijalno razvijena za pripremu do 12 MIC instrumenata koji se mogu ispirati i dostupna je kao ultrazvučna kupatila MC 1001 i kao ultrazvučna

kupatila za ugradnju MC 1001 E.

Priprema MIS instrumenta ultrazvukom

– Ono što je novo u vezi sa SONOMIC-om je da svaki instrument može da se dezinfikuje, očisti i testira odvojeno koristeći sopstveni adapter višestrukim ispiranjem sa distalnog kraja.

– Sa identičnim adapterima, MIS instrumenti koji se mogu ispirati sa prečnikom od 3 do 10 mm mogu se povezati bez promene zaptivke.

– Uključivanjem ultrazvuka tokom procesa usisnog ispiranja i tokom spoljne dezinfekcije, efekat dezinfekcije i čišćenja je održivo poboljšan.

– Upravlja se preko ekrana osetljivog na dodir, koji pruža informacije o trenutnom radnom koraku i ukupnom rezultatu.

– Korisnik dobija jasna uputstva koja ga vode kroz pojedinačne radne korake u operativnom programu.

– Test integrisan u operativni program proverava kontinuitet svakog pojedinačnog instrumenta, instrumenti koji nisu dosledni se pouzdano identifikuju.

– SONOMIC ima koso postolje kade i zavareni G ¾ izliv sa kuglastim ventilom za brzo ispuštanje upotrebljene tečnosti za kupanje i potpuno je pražnjenje.

– Ultrazvuk kao dodatak se automatski isključuje prilikom zagrevanja da bi se izbeglo odloženo ključanje

– Ergonomski dizajniran korisnički interfejs, higijenski rad sa ekranom osetljivim na dodir

– Praćenje temperature i nivoa

– Nadzor temperature sa funkcijom protokola upozorenja

– Dostupan kao sto ili ugrađeni uređaj

– Raznovrsna upotreba: može se koristiti za robotske instrumente, ali i za MIC koji se može ispirati i standardne instrumente

– Patentirani univerzalni adapter za povezivanje instrumenata prečnika do 10 mm

– SONOMIC ima koso postolje kade i zavareni G ¾ izliv sa kugličnim ventilom

Individualno testiranje instrumenata umesto ukupnog testiranja

– Ako se različiti MIS instrumenti ispiru u isto vreme, rezultat ispiranja za pojedinačne instrumente se ne može kontrolisati.

– U SONOMIC-u, ovaj problem je rešen inovativnim selektorom kanala (patent EP 19 20 797). On uvek aktivira samo jedan instrument za ispiranje, omogućavajući tako individualnu

kontrolu protoka.

– Minimalna brzina protoka je 2 ml/s pri negativnom pritisku od 0,8 bara, inače će instrument biti identifikovan kao „nedosledan“ i prikazan na ekranu osetljivom na dodir.

– Ovo praćenje procesa sa određivanjem, alokacijom i jasnim prikazom uspešnog ispiranja svakog pojedinačnog instrumenta pruža veću sigurnost tokom ponovne obrade.

SONOMIC usisno ispiranje u poređenju sa ispiranjem pod pritiskom drugih dobavljača

– Po pravilu, većina kontaminacije se akumulira na distalnom kraju MIS instrumenata.

– U uporedivim uređajima drugih proizvođača, svi MIS instrumenti se ispiru pritiskom sa distalnog kraja.

– Zagađivači se transportuju kroz ceo lumen instrumenata, što predstavlja povećan rizik od neželjenih naslaga, posebno u uskim delovima oko drški i drugim teškim

delovima instrumenata.

– Direktno unošenje rastvorenih zagađivača u tečnost za kupanje može se posmatrati kao dalji negativan efekat.

– Funkcija usisnog ispiranja (patent DE 20 2006 020 523) SONOMIC-a na distalnim krajevima instrumenata uklanja prljavštinu u suprotnom smeru prodiranja,

dok u isto vreme ulazi svež rastvor za čišćenje.

– Time se izbegava nepotrebna kontaminacija delova zadnjeg lumena instrumenata.

– Odsisane nečistoće dospevaju do zamenljivog filtera preko adaptera i stoga se ne vraćaju u tečnost za kupanje.

 

Sve tehničke detalje možete pogledati na:

SONOMIC

 

 

 

 

 

Scroll to Top