Digitalni Dry bath HB-100

Akcija!

CENA PROIZVODA

494.00 

KRATAK OPIS PROIZVODA

Opis proizvoda

– Digitalna suva kupka HB 100 sa različitim izmenjivim grejnim blokovima je idealna za molekularnu biologiju, histologiju, kliničke, ekološke i industrijske laboratorije.

– Uključujući određivanje tačke topljenja i ključanja, enzimske reakcije, inkubaciju i aktivaciju kultura, imunotestove, denaturaciju DNK, testove medija za kulturu, testove koagulacije,

  određivanje azota u krvi i uree i hibridizacije na licu mesta.

– Širok temperaturni opseg do 120°C, za razne primene

– Kontinuirani i vremenski ograničeni rad

– Različite vrste opcionih blokova su dostupni

– Zaštita od previsoke temperature

– Digitalna suva kupka HB100 sa različitim izmenjivim grejnim blokovima je idealna za molekularnu biologiju, histologiju, kliničke, ekološke i industrijske laboratorije.

– Uključujući određivanje tačke topljenja i ključanja, enzimske reakcije, inkubaciju i aktivaciju kultura, imunotestove, denaturaciju DNK, testove medija za kulturu, testove koagulacije,

  određivanje azota u krvi i uree i hibridizacije na licu mesta.

Scroll to Top