Cadicap bandelin

PROIZVODNI POGON

– Naš visoko razvijeni vertikalni opseg proizvodnje omogućava izvrsnu kontrolu kvaliteta i prilagođena rešenja.

– Inovacije se razvijaju u našem istraživačkom odeljenju i pronalaze svoj brz put do serijske proizvodnje.

– Proizvodnja ultrazvučne kupke zasniva se na tri komponente koje se uvode u sledećim koracima:

– Probijanje delova rezervoara

– Zavarivanje rezervoara

– Ultrazvučni pretvarač

– Kalupljenje oscilatora.

– Kontrola rezultata kalupa

– Ultrazvučni generator

– Lemljenje generatora

– Montaža generatora

– Lepljenje pretvarača

– Ožičenje ultrazvučnih kupatila

– Montaža ultrazvučnih kupatila

INDUSTRIJA CADICAP BANDELIN