Description

Opis

– Kavitacija proizvodi neugodne zvukove za korisnika i druge ljude u blizini.

– Preporučujemo upotrebu zvučno izolovanih kućišta za smanjenje nivoa buke.

Karakteristike LS 40

– Smanjivanje buke za približno 30 dB (AU)
– LED unutrašnje osvetljenje i akrilno staklo za nadgledanje procesa
– Zamnjiva posuda za kapanje od nerđajućeg čelika, koja se lako čisti
– Umetak od nerđajućeg čelika koji se lako čisti
– Zatvarač na zadnjoj strani koji se može zatvoriti za smeštaj vodova i creva za hlađenje ili cirkulacionih sistema ili za povezivanje senzora temperature
– Sistem za ventilaciju za smanjenje stvaranja vlage u procesu
– Ugao otvaranja vrata 180° za lako rukovanje uzorcima
– Dovoljno prostora za direktnu ili indirektnu primenu korišćenjem postolja HG 40 i drugog opcionog pribora

 

TIP LS 4

Za:   2070.2 / 2202.2 / 3100 / 3200 / 4050 / 4100

Prigušivanje u dB (AU):   10

Šifra:   416

TIP LS 40

Za:   2070.2 / 220.2 / 3100 / 3200 / 3400 / 4050 / 4100 / 4400

Prigušivanje:   30

Šifra:   3682