Description

Parni sterilizatori za laboratorije, ordinacije i klinike

VARIOKLAV® BlueLine nudi visokokvalitetne osnovne uređaje od nerđajućeg čelika koji su dobro opremljeni za sve osnovne zadatke u mikrobiološkoj laboratoriji: tečnosti iz autoklava, čvrste materije, podloge za

kulturu i laboratorijski otpad na temperaturama između 121 i 134 stepena Celzijusa precizno, validno i ponovljivo.

 

Karakteristike

 

– Integrisani generator pare

– Termička barijera za tečnosti

– Mala potrošnja napojne vode uprkos velikom protoku

VARIOKLAV® BlueLine podne autoklave rade pouzdano, brzo i nude dovoljno prostora za instrumente i predmete koji se sterilišu.

– Kompletna procesna dokumentacija, kontrola temperature medija, predvakum, odvajanje parogeneratora i komore za sterilizaciju, korisne zapremine 75, 100 i 135 do 175 litara.

 

Karakteristike

 

– Mala visina utovara za brzi utovar i istovar

– Eksterno stvaranje pare

– Korisna zapremina do 175 litara (model 175 S)

 

Tehnički Podaci

 

Tip                      Korisni prostor    Zapremina  Izlaz toplote   Vrednosti veze

 

BlueLine 75 S      400/600 mm       75 litara        4,5 KW         3N/400V/16A

BlueLine 100 S    400/800 mm     100 litara       4,5 KW         3N/400V/16A

BlueLine 135 S    500/700 mm      135 litara        7,5 KW         3N/400V/16A

BlueLine 155 S    500/800 mm      155 litara        7,5 KW         3N/400V/16A

BlueLine 175 S    500/900 mm       175 litara        7,5 KW         3N/400V/16A