Description

Za sve osovine

– Univerzalna stezaljka za osovinu za fiksiranje vratila rasipajućeg agregata