Description

– U slučaju upotrebe sredstva za čišćenje ili rastvarača koji agresivno reaguju na nerđajući čelik (npr. TICKOPUR J 80 U),
za zaštitu jedinice za čišćenje potrebne su odgovarajuće plastične kade ili čaše od stakla ili plastike.
– Kako menzure ne smeju biti postavljene na dno rezervoara, BANDELIN nudi odgovarajuće pozicione poklopce za držanje čaša.
– Dalja prednost upotrebe nekoliko čaša u ultrazvučnom uređaju je mogućnost koegzistencije različitih rešenja za čišćenje i dezinfekciju bez promene kupatila.
(npr. uklanjanje zubnih cementa STAMMOPUR Z i dezinfekcija i čišćenje instrumenata STAMMOPUR DR 8 u stomatološkoj ordinaciji)

– Podudarne čaše i plastične umetnute cevi mogu se naći u tehničkom listu i tabeli merenja izabranog uređaja.

– Imajte na umu da se za prenos ultrazvuka u kapatilu / menzure mora smanjiti površinski napon vode i zato treba koristiti rastvor za čišćenje
(npr. TICKOPUR R 33-3%) kao tečnost za spajanje.