Description

Standardna i pojačala

– Oni se pojačavaju i prenose vibracije na sondu.
– Pogodna sirena će se objaviti na ultrazvučnom pretvaraču.
– Rogovi SH za prilagođavanje zamenljivih sondija; rogovi TH imaju fiksni vrh.
– Sa spojnim navojem za povezivanje različitih posuđa pomoću adaptera za čaure.

Prolazni rogovi

-Koriste se za proizvodnju stabilnih smeša tečnosti koje se ne mešaju ili teško mešaju (ulje / voda).

– Različite posude sa standardnim tlom mogu se povezati preko adaptera NA na spoljašnjoj sireni.

– U kombinaciji sa dve različite protočne ćelije.

– DG 4 G se mogu ultrazvučno obrađivati ultrazvukom direktno u polju kavitacije.

– Tako je moguće hleđenje.

Adapter za čaure

– Napravljeni od PTFE-a služe za prvo postavljanje standardnih posuda od mlečnog stakla na standardne ili potporne rogove sa spoljašnjim navojem.