Description

– STAMMOPUR koncentrati su posebno razvijeni za ultrazvučnu primenu i nose oznaku CE prema Direktivi o medicinskim uređajima (MDD).

– Sva rešenja su ekološki prihvatljiva, biorazgradiva i laka za odlaganje.

– Dezinfekcija i čišćenje instrumenata mogu se izvršiti u jednom koraku pripremama posebno prilagođenim predmetima koji se čiste i kontaminaciji.

– Preparati za dezinfekciju i čišćenje STAMMOPUR sadrže posebne aktivne i pomoćne supstance koje postižu efekat dezinfekcije i čišćenja, a istovremeno štite instrumente.

– Vrednosti dezinfekcije ultrazvukom dokazane su spoljnim stručnim mišljenjima.

 

*Specifikaciju proizvoda sa tabelama možete pogledati u delu PDF prozvodi Bandelin (Sredstva za čišćenje).