Description

SONOREX ultrazvučna kupatila

– Velike snage , mogu se naručiti sa uređajem za grejanjem i bez njega.

– Kapacitet ultrazvučnih oscilirajućih rezervoara: od 0,9 do 90 litara

SONOREX DIGIPLUS – Ultrazvučna kupatila

– Ultrazvučna kupatila sa brzom degasacijom

– Podešavanje od 20 do 100% u koracima od 10%

– LED displej za stvarnu vrednost i ciljanu vrednost temperature

– Tajmer za odbrojavanje ili neprekidni rad i LED prikaz vremena odmora.

– DEGAS: podesivi nivo pulsnog zvuka za uklanjanje neželjenih mehurića vazduha, vidljiv na LCD displeju

– Kapacitet ultrazvučnih oscilirajućih rezervoara: od 3,0 do 28 litara

Ultrazvučne kupke velike snage sa kontrolom snage

– Čišćenje osetljivih materijala
– Mešanje uzoraka
– Homogenizacija uzoraka za analizu
– Brzo otplinjavanje rastvarača za HPLC

Karakteristike

– Kontrola snage od 20 do 100%
– Grejanje od 20 do 80 ° C, termostatski podesivi, LED displej
– Optički LED signal u slučaju prekomerne temperature
– Automatski kratkotrajni dodatni ultrazvuk tokom perioda zagrevanja kako bi se izbeglo kašnjenje ključanja – moguće isključenje
– Tajmer za odbrojavanje ili neprekidni rad
– DEGAS – brzo otplinjavanje
– SweepTec ® – trajna oscilacija zvučnog polja osigurava ravnomerno i fino čišćenje
– Automatsko sigurnosno isključivanje 12 sati nakon poslednjeg pritiska tastera
– Oznaka nivoa punjenja za sigurno doziranje
– Odvodni ventil za jednostavno pražnjenje, jednodelni zavareni odvodni luk
– Klasa zaštite IP 33 na najvišem mogućem nivou kroz nepropusni mrežni kabl i kućište ispred bez otvora