Description

SONOPULS – Pribor i dodatna oprema

 

– Postavlja široku paletu dodatnih priprema i dodatnih priprema za različite primene SONOPOLUS HD homogenizatora.

– Sonde za povezivanje sa standardnim i pomoćnim sirenama

– Legura titana TiAl6V4 (3.7165)

– Prenoseći mehaničke vibracije u uzorku.

– Grejna površina se nalazi na vrhu sonda, ali ne i na bokovima.

– Što je veća amplituda, to je intenzivnija obrada ultrazvukom i veća erozija na površini zračenja vrha.

– Zbog svojih oblika zvuka umnožavaju amplitude. Ovo je praćeno najvećim gustinom snage u uzoru.

* Sonde su podešene na njihovu radnu frekvenciju.
Dužine se mogu malo razlikovati zbog varijacije u leguri titana.