Description

– Za POLYTRON ® PT 3100 D i PT 6100 D, za merenje temperature proizvoda

– Sonda se može direktno povezati sa zadnjim panelom uređaja

Prednosti

– Područje temperature od 0 ° C do 120 ° C
– Temperatura prikazana na ekranu LCD jedinice
– Ako se temperaturna sonda koristi sa računarskim softverom, prikazuje se temperatura i možete podesiti temperaturne granice i softver umestiti trenutne temperature