Description

Za PT 2500 E potreban za upotrebu sa ST-P 14/590 + 500

 

– Ovaj skraćeni produžni štap za PT 2500 E potreban je za rad sa ST-P 14/590 + 500 (električno postolje za ploče)