Description

Za PT 10-35 GT potreban za upotrebu sa ST-P 14/590 + 500

 

– Ovaj skraćeni produžni štap za PT 10-35 GT neophodan je za rad sa ST-P 14/590 + 500 (električno postolje za ploče)