Description

Prečnik rupe 6,0 mm

Prednosti

– U zavisnosti od uzorka, još finiji rezultati mogu se postići brušenjem sa dva ili više sita sa progresivno manjim veličinama rupa.

– Prečnik otvora: Zavisno od proizvoda, 1/5 prečnika sita je približno dostižna veličina čestica.

– Primer: sito 0,2 mm / 5 = 0,04 mm (40 μm)