Description

B – BIOTRONA ® visokoturbulen mikser

– Kinematica AG agregati rešavaju sve probleme sa kojima se svakodnevno susrećete u laboratoriji.

– Korištenjem našeg brzog izdanja Click & Go olakšava promenu agregata.

Prednosti

– Glava za mešanje sa visokom turbulencijom sa najmanjim mogućim silama smicanja i unosom energije.

Izbor i aplikacije

– Brzo uklanjanje i suspenzija čvrstih čestica, takođe je pogodno za primenu visoke viskoznosti

Tehničke informacije

– Minimalna zapremina (ml): 500
– Maksimalna zapremina (ml): 10 000
– Dužina (mm): 250
– Prečnik (ø mm): 36
– Maksimalna brzina vrha m/s: 34