Description

– Prilagođeni sklopovi sa ultrazvučnim oscilirajućim sistemima.

Prilagođeni sklopovi sa ultrazvučnim oscilirajućim sistemima

– Rezervoari, sudoperi, ploče, prirubnice i drugi elementi od metala mogu se direktno prilagoditi prilagođenim oscilirajućim sistemima koji se koriste za čišćenje ili za druge procese ultrazvučne obrade.

– Oscilacioni sistemi su zalepljeni na spoljne površine tako da se efikasnost zračenja usmerava na tečnost ili na predmet smešten u tečnosti.

– Samo nas zamolite da dizajniramo vašu posebnu aplikaciju.

Slika 1
Foulard-ove bare za ultrazvučnu kupatila sa bojama.

Slika 2
Prirubnica sonde refraktometra za čišćenje optičkih senzora tokom rada.

Slika 3
Polarimetarska cev za analizu.