Description

Posude od stakla za direktnu obradu

Ćelije rozeta RZ

– Uzrok zvučnog pritiska, uzorak će biti potisnut o dno posude i može dobro cirkulirati kroz bočne krakove.
– Kada se ćelija rozete stavlja u smrvljeni led, uzorak će se efikasno hladiti zbog povećane staklene površine i poboljšati cirkulacija.

Rashladne posude KG

– Koriste se za obradu uzoraka osetljivih na temperaturu.

– Njihove rashladne jakne omogućavaju cirkulaciju rashladne tečnosti tokom obrade ultrazvukom.

Prolazne posude DG

– Opremljeni su hladnjacima.

– U protoku je moguća kontinuirana obrada ultrazvukom uzorka do 30 l / h.

– Rashladne jakne omogućavaju cirkulaciju rashladne tečnosti tokom obrade ultrazvukom.

Posude  za direktnu obradu

– Obe posude će se direktno montirati na spoljni navoj standardne ili pojačivačke sirene.

– Posebno se koriste za emulgovanje, mešanje i homogenizaciju.

– Tečnost će se pumpati odozdo prema površini zračenja sonde, direktno prolazi kroz polje kavitacije i napušta izlaznu komoru za obradu.

– Moguća je višestruka cirkulacija.

– Nivo ultrazvučne obrade zavisi od podešene amplitude i brzina protoka.