Description

Postolja se koriste za pravilno i promenljivo pozicioniranje ultrazvučnog pretvarača.

HG 40

– Održavanje ultrazvučnih pretvarača SONOPULS serije HD 2000 / 2000.2 / 3000/4000
– Pogodno za direktnu i indirektnu obradu ultrazvukom (potreban opcionalni držač VH 40)
– Može se koristiti sa i bez LS 40
– Na šipku se mogu postaviti standardni šefovi (prečnik 16 mm)
– Materijal stopala i šipke: nerđajući čelik

Dodaci za HG 40

– Držač VH 40 za ultrazvučni pretvarač (opcioni držač za indirektnu obradu ultrazvukom)
– AT 40 potporni sto (prečnik 145 mm) za postavljanje reakcionih sudova
– Držač VH 40 i nosač AT 40: POM