Description

– Podvodni pretvarači i ravne ploče pretvarača od 200 W do 2000 W

– Podvodni pretvarači se koriste za ultrazvučnu obradu u velikim rezervoarima ili sudoperima bez velike modifikacije postojeće opreme.

T 25 26 5 E

– Podvodni pretvarači se koriste za ultrazvučnu obradu u velikim rezervoarima ili sudoperima bez velike modifikacije postojeće opreme.

Karakteristike

– Raspon snage od 200-2000 W
– Konveksna površina koja zrači
– Dosledna distribucija ultrazvuka
– Homogeni efekat čišćenja
– Mala površinska erozija
– Produženi životni vek
– Materijal od nerđajućeg čelika od 2 mm, TIG-zavaren
– Ultrazvučna frekvencija 25 ili 40 kHz

Aplikacije

– Zračenje bliskog polja u procesnoj tehnologiji