Description

Recirkulacioni sistem za MT 3100 S2 / 2l – jednostruka posuda

– Kompletan procesni sistem sa jednostrukom zidnom posudom od borosilkatnog stakla 2 000 ml / DN150 sa donjim ispusnim ventilom,
poklopcem DN 150 od borosilikatnog stakla sa 3 * NS29 / 32 i 1 * NS 14 / 32 priključcima i stabilnim postoljem za ceo cirkulacioni sistem