Description

Sistemi za recirkulaciju za MT 3100 S2 / 2l – dvostruki zidni brod

– Kompletan procesni sistem sa dvostrukim zidnim posudama od borosilikatnog stakla 2 000 ml /
DN150 sa donjim ispusnim ventilom, poklopcem DN 150 od borosilikatnog stakla sa 3 * NS29 / 32 i 1 * NS 14/32 priključcima i stabilnim postoljem za ceo cirkulacioni sistem,
priključci za grejanje / hlađenje: priključci creva D 9 mm.