Description

Zaštitni poklopac za MBA 125

 

– Ovaj zaštitni poklopac je za MBA 125 nastavke za mešanje

– Iz bezbednosnih razloga nije moguće pokrenuti mikser MB 550 bez zaštitnog poklopca

– Poklopac od pleksiglasa debljine 5 mm takođe štiti rukovaoca u slučaju loma stakla kada se slučajno pomešaju kamenje ili slični čvrsti materijali

– Visina: 86 mm

– Ovi zaštitni poklopci mogu se koristiti samo sa MB 550