Description

Zaštitni poklopac za MBA 1000

– Ovaj zaštitni poklopac namenjen je za mešanje MBA 100

– Iz bezbednosnih razloga nije moguće pokrenuti mikser MB 550 bez zaštitnog poklopca

– Poklopac od pleksiglasa debljine 5 mm takođe štiti rukovaoca u slučaju loma stakla kada se slučajno pomešaju kamenje ili slični čvrsti materijali

– Visina: 228 mm

– Ove zaštitne uvale mogu se koristiti samo sa MB 550