Description

Opis

– Kada se koristi odgovarajući pribor, primena ultrazvuka će se pobošnjavati, oscilirajući rezervoar i delovi koji se moraju istodobno zaštititi.
– Tokom postupka ultrazvučnog čišćenja delovi koje treba očistiti ili posude sene smeju stavljati na dno rezervoara,
jer to može izazvati abraziju između delova i samog rezervoara usled vibracija pretvarača.
– Zbog toga se preporučuje upotreba odgovarajuće korpe za čišćenje.
– Korpe za čišćenje BANDELIN su napravljene tako da su delovi koje treba očistiti uvek u optimalnom opsegu kavitacije (1-2 cm od dna)
tokom ultrazvučnog procesa.
– Korišćenje korpe omogućava udobno postavljanje delova koji se čiste u kadi i uklanjanje nakon čišćenja,kako bi se očišćeni deo isprao,
bez kontakta sa tečnošću za čišćenje ili dezinfekciju.