Description

Ulazna prirubnica sa ventilom za ubrizgavanje i iglama za MTO / MTK
5100 Q

– Ulazna prirubnica sa mlaznim i iglastim ventilom za MTO / MTK 5100 K

– Priključak za proizvod G1 / 2 ”

– Injektor sa cevi ø 8/6 mm, sa mlaznicom creva DN 8 L = 42, iglasti ventil 8 mm

Prednosti

– Određene primene, poput hemijskih reakcija, prvo zahtevaju kontrolisan proces mešanja u komori generatora.

– kontrolisano mešanje
– ulazi za gas, ulje ili druge faze
– sprečava nekontrolisane reakcije