Description

Podvodni pretvarači i ravne ploče pretvarači CONVEXON od 200 W do 2000 W

– Podvodni pretvarači se koriste za ultrazvučnu obradu u velikim rezervoarima ili sudoperama bez velike modifikacije postojeće opreme.

CONVEXON  TC 40 30 6 P

Karakteristike

– Udubljena površina koja zrači
– Ujednačena raspodela ultrazvuka
– Fokusirani efekat čišćenja
– Materijal od nerđajućeg čelika od 2 mm, TIG-zavaren
– Ultrazvučna frekvencija 40 kHz

Aplikacije

– Fokusirano intenzivno čišćenje dugačkih ili vlaknastih delova
– Posebno pogodno za čišćenje žice
– Super fino čišćenje osetljivih delova