Description

– Podvodni pretvarači i ravne ploče pretvarača od 200 W do 2000 W

– Podvodni pretvarači se koriste za ultrazvučnu obradu u velikim rezervoarima ili sudoperama bez velike modifikacije postojeće opreme.

CONCAVON TN 40 10 6 RF

Karakteristike

– Ultrazvučna frekvencija 40 kHz
– Udubljena površina koja zrači
– Ujednačena raspodela ultrazvuka
– Fokusirani efekat čišćenja
– Materijal od nerđajućeg čelika od 2 mm, TIG-zavaren

Aplikacije

– Fokusirano intenzivno čišćenje dugačkih ili vlaknastih delova
– Posebno pogodno za čišćenje žice
– Super fino čišćenje osetljivih delova