Description

– BioVanguard-ovi mikrobiološki sigurnosni ormari klase II štite na tri načina: rukovalac je zaštićen usisom vazduha, proizvod je zaštićen stalnim vertikalnim protokom HEPA filtriranog vazduha

u radnom prostoru (30%  izduvavanje; 70% recirkulacija) i okolina je izduv sa HEPA filterom.

– Minimiziranje rizika pri radu sa materijalom stepena biološke bezbednosti 1, 2 i 3 za najveću moguću zaštitu ljudi, proizvoda i životne sredine.

– Optimizovane bezbednosne karakteristike premašuju standard EN12469; zbog konstrukcije sa dvostrukim zidovima (negativni pritisak)

– Efikasan, štedljiv EC ventilator sa niskim nivoom buke, zrelom konstrukcijom i dizajnom

– Pogodan kontrolni panel sa alarmima i parametrima

 

Tehničke informacije

 

 – Dimenzije u mm (Š/D/V): 410*610*915

– Težina: približno 22 kg

– Napon: 80-240V/ 50Hz

– Snaga: max 300 vati

– Zapremina prostorije: do 500 m³

– Stepen zaštite: IP20

– Klasa izolacije: Klasa I

 

U skladu sa GMP i PIC-om

– Brzina silaznog toka se može podesiti prema GMP Aneksu 1 i PIC propisima (0,45 m/s).

– Predviđena su dva analogna 4-20 mA priključka za senzor za brojanje čestica, senzor pritiska, senzor temperature i vlažnosti.

– Ograničenja/alarmi (visoki/niski) se takođe mogu podesiti.

– Podaci sa ovih senzora su vidljivi na displeju.

– Prema GMP bazi dostupno kao opcija.