Description

Ultrazvučni uređaj sa hlađenjem za laboratorije (za patologiju i analize)

– Danas je ultrazvuk sastavni deo laboratorija za patologiju i za analizu gde su potrebna brza dijagnoza i visok stepen efikasnosti procesa.

– Novi SONOCOOL iz kompanije BANDELIN sada kombinuje efekat ultrazvuka koji ubrzava proces i istovremeno hlađenje uzorka.

– Tokom histološke analize uzoraka, na primer, u onkologiji je dekalcifikacija kostiju važan korak jer se samo dekalcifikovani uzorci mogu na odgovarajući način pripremiti za kasniju analizu bez kontaminacije.

– Dosadasnji dosadni proces sada se može znatno ubrzati korišćenjem ultrazvuka.

– Morfološka struktura uzorka, međutim, očuvana je integrisanim hlađenjem.

– Izbegava se nekvalitetni uzorak čija bi dijagnoza bila teška ili nemoguća.

– Koristeći SONOCOOL, katalitički efekat ultrazvuka sada se može koristiti na uzorcima osetljivim na toplotu u laboratorijama za analizu.

– Funkcija hlađenja znači da se egzotermne reakcije mogu kontrolisati i da se procesi odvijaju brže i efikasnije.

Ultrazvučni uređaj SONOCOOL 255

– kompaktan dizajn
– produženi vek trajanja zavarenog rezervoara: nerđajući čelik AISI 316 Ti, debljine 2 mm
– poklopac od stakla omogućava lako čišćenje i posmatranje uzoraka
– senzor nivoa za kontrolu tečnosti kao zaštita od suvog rada
– osvetljeni LCD ekran za preostalo vreme – stvarna temperatura – pauza / dijagnostika – podešeno vreme / podešena temperatura – ultrazvučna snaga
– serijski interfejs za daljinsko upravljanje (PC)