NAUKA I ISTRAŽIVANJE 

Rešenja za nauku o životu i biotehničku industriju.
– Kad god je potrebna preciznost u pripremi uzorka za širok spektar nauka o životu i biotehničkih primena, Kinematica AG nudi rešenja koja su tu da podrže misiju rukovodilaca laboratorija.
– Brzo podešavanje, potpuno kontrolisano grejanje radi zaštite uzoraka i visoka propusnost omogućava efikasno upravljanje neprekidnim operacijama uz ograničeno vreme i održavanje visokog nivoa produktivnosti.
Prednosti
– Brza instalacija sistema za brzu obradu uzoraka i visoku propusnost
– Agregati za jednokratnu upotrebu dostupni su u sterilizovanim pakovanjima (gama-zračeno) kako bi se izbegla unakrsna kontaminacija
– Specijalizovana geometrija agregata za ubrzanje obrade kako bi se izbeglo prekomerno zagrevanje uzoraka
Primena:
– Poremećaj ćelije
– DNK ekstrakcije
– Uzorci tkiva
– Suspenzije ćelija
– Priprema uzorka za analizu
– Biološka sinteza
– Analiza otpadnih voda
– Kontrola kvaliteta (hrana, farma)
– Ekstrakcije biljaka
– Homogenizacija u pločama sa ćelijskim kulturama
– Rešenja za nauku o životu i biotehničku industriju: