MEGATRON ® Linijska proizvodnja

MEGATRON – linijski raspršivači za proizvodnju
Oprema za raspršivanje i homogenizaciju sa više faza za kontinuiranu
i / ili recirkulacijsku obradu u proizvodnji.
Pogonske jedinice / radne komore