KINEMATICA AG

GARANCIJA

– Kada su u pitanju garancije, Kinematica AG to čini korak dalje.
– Dodatna garancija nakon registracije.
– Potrošači koji zaključe registraciju garancije u roku od 20 dana od
primanja svog uređaja, imaće koristi od produženja garancije za još 12
meseci.
– To znači da je ukupan garantni rok nakon registracije 36 meseci.
– Nudimo ovu uslugu za sve naše laboratorijske uređaje.
Odredbe o garanciji:
– Kinematica AG garancija bez grešaka za rad uređaja koje proizvodi
tokom 24 meseca.
– Neispravnosti u materijalu garancije i proizvodne greške.
– Kinematica AG će osigurati besplatan popravak uređaja ili besplatnu
zamenu isporučenih neispravnih delova ako detaljna istraga otkriva grešku
u proizvodnji ili neispravnost materijala.
– Delovi koji podležu uobičajenom habanju su izuzeti iz garancije.
– Garancija je dalje nevažeća ako je bilo koja osoba koja nije član
Kinematica AG ili jedan od imenovanih predstavnika Kinematice AG izvršila
promene uređaja ili ako je oštećenje prouzrokovano nepoštovanjem

uputstva za upotrebu, nepažnjom, nezgodom, nepravilnom upotrebom ili
pogrešnim električnim naponom .
– Kinematica AG zadržava pravo da izvrši tehničke izmene na uređajima
bez da ih vrši retrospektivno na uređajima koji su već isporučeni.
– U slučaju tehničkih problema ili ako vam trebaju rezervni delovi ili savet,
obratite se našem regionalnom agentu ili vašem omiljenom prodavcu.
Možete nas kontaktirati i direktno na: [email protected]