FARMACEUTSKA INDUSTRIJA  

– Smernice za farmaceutsku industriju CGMP su sastavni deo usklađenosti kompanije Kinematica AG sa najvišim svetskim regulatornim standardima.
– Potpuna sigurnost da bi se osigurala i proizvodnja proizvoda niskog rizika u sterilnim okruženjima deo je dugogodišnjeg iskustva Kinematica AG u isporuci specijalizovanih rešenja za najveće farmaceutske kompanije širom sveta.
– Takođe se mogu ponuditi i sveobuhvatne ekspertize za neprimetnu integraciju sa kontrolom kvaliteta i drugim specijalizovanim sistemima za čiste sobe
Prednosti
– Najveća reproduktivnost rezultata za ekstremno usku raspodelu veličine čestica u skladu sa najzahtevnijim specifikacijama
– Potpuno kontrolirano homogeniziranje sa brzinom smicanja vodećih u industriji do 300 000 s-1
– Potpuna CIP / SIP usaglašenost i sveobuhvatna sertifikacija u skladu sa najšire priznatim standardima, uključujući najvišu klasu čistih prostorija za kompletna sterilna okruženja i zagađenje nula
Primena u farmaceutskoj industriji :
Kapi za oči
– Mokro mlevenje API-ja
– Farmaceutski aerosol
– Sterilne emulzije za injekcije
– Vakcine
– Fitofarmaceutici
– Mikrokapsulacije
– Sterilne suspenzije
– Infuzijski rastvori
– Prevlake tableta
– Ultrazvučni gel (kontaktni gel)
– Mast
– Kristalizacija farmaceutskih sastojaka
– Liposomi
Naša rešenja za farmaceutsku industriju: