ELEKTROHEMIJA

Naša firma nije u sistemu PDV-a. Finalna cena bi bila: prikazana cena proizvoda + 20 % troškovi carine i transporta