Bistrila i separatori

Balastno prečišćavanje

Rotacione prese

Bistrila za primarni I sekundarni tretman

Sistemi floatacije rastvorenog vazduha (DAF)

Sušare

Prese za filtere

Sistemi usisnog ekrana

Sistemi za neutralizaciju i precipitaciju